Zgłoszenie woli

przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych
kandydatów do klas dwujęzycznych
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej
w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu

W dniu 11.05.2018 15:00 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń woli.

Zapraszamy w przyszłym roku.