Zgłoszenie woli

przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych
kandydata do klas dwujęzycznych
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej
w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu

W dniu 16.05.2017 15:00 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń woli.

Zapraszamy w przyszłym roku.